Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 9/7/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 9/7/2015 (Thứ Năm– Ngày Bính Tuất–  09/07 tức 24/05 ÂL – Ngày cát), nên làm tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sanh con quý. Công danh khoa cử đỗ đạt cao.

Ốc thượng Thổ thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, Trực: Bình và Sao: Giác (Cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 9/7/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 9/7/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

Tuổi xung khắc

Hợp:  lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục

Đang tải...

Khắc: xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Tây Nam
Tài thần: Hướng Đông
Hắc thần: Hướng Tây Bắc
Sao tốt
Nguyệt Đức: Tốt mọi việc
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Nguyệt giải: Tốt mọi việc
Phổ hộ (Hội hộ): Tốt mọi việc, cưới hỏi; xuất hành
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Sao xấu
Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu mọi việc
Tứ thời đại mộ: Kỵ an táng
Quỷ khốc: Xấu với tế tự; an táng
Xem boi ngày tốt xấu 9/7/2015

Nên làm: Tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sanh con quý. Công danh khoa cử đỗ đạt cao.

Kỵ làm: Chôn cất hoạn nạn ba năm. Sửa chữa hay xây đắp mộ phần ắt có người chết. Sanh con ngày này có Sao Giác khó nuôi, nên lấy tên Sao mà đặt tên cho con mới an toàn. Dùng tên sao của năm hay của tháng cũng được.

Đang tải...

Bình luận