Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 7/8/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 7/8/2015 (Thứ Sáu – Ngày Ất Mão– 07/08 tức 23/06 ÂL – Ngày cát), nên làm cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn). Kiêng cữ chôn cất bị Trùng tang. Cưới gả e rằng phòng không giá lạnh. Tranh đấu kiện tụng lâm bại.

Đại khê Thủy thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, Trực: Thành và Sao: Cang (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 7/8/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 7/8/2015

Giờ tốt xấu

Đang tải...

Giờ hoàng đạo: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
Giờ hắc đạo: Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: Lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục

Khắc: xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc
Tài thần: Hướng Đông Nam
Hắc thần: Hướng Đông
Sao tốt
Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi
Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương
Kính Tâm: Tốt đối với an táng
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt về cầu tài lộc; khai trương, mở kho
Hoàng Ân:
Kim đường: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Sao xấu
Thiên Ngục: Xấu mọi việc
Thiên Hỏa: Xấu về lợp nhà
Cô thần: Xấu với cưới hỏi
Lỗ ban sát: Kỵ khởi công, động thổ

Xem boi ngày tốt xấu 7/8/2015

Nên làm: cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn).
Kiêng cữ: Chôn cất bị Trùng tang. Cưới gả e rằng phòng không giá lạnh. Tranh đấu kiện tụng lâm bại. Khởi dựng nhà cửa thì con đầu dễ gặp nạn. 10 hoặc 100 ngày sau thì gặp họa, rồi dần dần tiêu hết ruộng đất, nếu làm quan bị cách chức. Sao Cang thuộc Thất Sát Tinh, sinh con nhằm ngày này ắt khó nuôi, nên lấy tên của Sao mà đặt cho nó thì yên lành.
Đang tải...

Bình luận