Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 10/10/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 10/10/2015 (Thứ Bảy – Ngày Kỷ Mùi– 10/10 tức 28/08 ÂL – Ngày cát), nên làm kết màn, may áo. Kiêng không nên khởi công, trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo.

Thiên thượng Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Thu và Sao: Nữ (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 10/10/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 10/10/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất,Hợi

Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục

Đang tải...

Khắc: xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Đông Nam
Tài thần: Hướng Bắc
Hắc thần: Hướng Đông
Sao tốt
Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Tuế hợp: Tốt mọi việc
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Hoàng Ân:
Ngũ Hợp: Tốt mọi việc
Sao xấu
Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu mọi việc
Địa phá: Kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ
Địa Tặc: Xấu đối với khởi tạo; an táng; khởi công động thổ; xuất hành
Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu mọi việc
Cửu không: Kỵ xuất hành; cầu tài lộc; khai trương
Lỗ ban sát: Kỵ khởi công, động thổ

Xem boi ngày tốt xấu ngày 10/10/2015

Nên làm: Kết màn, may áo.

Kiêng cữ: Khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, xấu nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo.

Đang tải...

Bình luận