Uncategorized

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 27 tháng 6 năm 2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 27 tháng 6 năm 2015 (Thứ Bảy– Ngày Giáp Tuất–  27/06 tức 12/05 ÂL – Ngày Cát), nên làm khởi công tạo tác việc gì cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống, chỉ kiêng kỵ không đi thuyền.

Sơn đầu Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Định và Sao: Vị (Cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 27 tháng 6 năm 2015

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 27 tháng 6 năm 2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

Tuổi xung khắc

Đang tải...

Hợp: lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục

Khắc: xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Đông Bắc
Tài thần: Hướng Đông Nam
Hắc thần: Hướng Tây Nam
Sao tốt
Nguyệt giải: Tốt mọi việc
Phổ hộ (Hội hộ): Tốt mọi việc, cưới hỏi; xuất hành
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Sao xấu
Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu mọi việc
Quỷ khốc: Xấu với tế tự; an táng
Xem boi ngày tốt xấu 27/6/2015
Nên làm: Khởi công tạo tác việc gì cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.
Kiêng cữ: Đi thuyền.
Đang tải...

Bình luận