Xem tướng - Coi tướng - xem tướng số

Xem trẻ con mới sinh mạng gì đoán kiết hung

Đang tải...

Nhiều khi con trẻ sinh ra có những bé ngủ ngon giấc, không quấy đêm, nhưng cũng có bé lại khóc dạ đề rất nhiều. Bạn có muốn biết mạng sinh của con, bé dễ nuôi hay không? Bé có những điều cần tránh(họa xảy ra)

xem-boi-ngay-sinh-cua-be

Xem boi ngay sinh của bé có kiết hung?

Mng Kim

Đang tải...

Mạng Kim dễ nuôi nhưng mà nó ít nhõng nhẽo, rồi nhằm  khi nó khóc thì khó dỗ lắm.

Mạng  Mộc

Mạng Mộc  dễ nuôi,  lớn có lộc trời cho ăn mặc nhiều,  không chết yểu, mạng đặng sống lâu, dễ làm ăn.

Mng Thuỷ

Mạng  thuỷ sinh ra cái mặt nó buồn  lắm , nó hay khóc dạ đêm trong lúc ban đêm, từ 8 ngày sắp lên 21 ngày thì khỏi sự khóc,  phải có thầy yếm  mới đặng  , rồi phải cho bà con nuôi hay người quen nuôi.

Cha mẹ đừng nhìn đến năm 3 tuổi phải chuộc  về nuôi mới đặng  . Nếu để cha mẹ nuôi cái mạng nó 10 kể có 2 mà thôi , khi nó lớn có tính hay buồn trong lúc êm tịnh  lắm  .

Mng Hỏa

Mạng  Hỏa hay khóc dạ đêm, sinh ra chừng 8 ngày hoặc 21 ngày thì nó khởi sự khóc nhiều lắm,  vậy phải  kiếm  thầy  pháp  giỏi ếm nó mới hết khóc,  rồi mới dễ nuôi.

 1. Coi số có trời đánh hay không ?

Đây dùng Thiên Can năm hiệp với giờ sinh kiết hung. Năm  Giáp, năm Ất sinh nhằm  giờ Ngọ  (phạm)

Năm Bính, Năm Đinh sinh nhằm giờ Tý (phạm)

Năm Mậu, năm Kỷ sinh nhằm  giờ Tuất (phạm)

Năm Can, năm Tân sinh nhằm  giờ Dần(phạm)

Năm Nhâm, năm Quý sinh nhằm giờ Dậu (phạm)

Số nói trên sinh con nít phạm nhằm nuôi không đặng . Con nuôi đặng thì đếnlớn bị trời đánh .

 1. Coi số có rắn cắn hay không ?

Năm  Giáp,  năm Ất sinh nhằm  giờ Tỵ , Dậu ,Sửu (phạm)

Năm Bính, Năm Đinh sinh nhằm giờ Thân,  Tý ,Thìn (phạm)

Năm Mậu,  Năm Kỷ sinh nhằm giờ Hợi, Mẹo ,Mùi(phạm)

Năm Nhâm, Năm Quý sinh nhằm giờ Dần, Ngọ  , Tuất (phạm)

Số này  2 năm phạm 3 giờ,  nếu  có phạm giờ  như trên đây, trong 3 tuổi  trởi lại thì nuôi không đặng .

 1. Coi số có chết yểu hay không ?

Đây dùng tháng sinh, dùng giờ sinh hiệp lại biết kiết hung.

Sinh tháng giêng, tháng 5, tháng 9 giờ Thìn(phạm )

Sinh tháng 2, tháng 6, tháng 10 giờ Mùi (phạm )

Sinh tháng 3, tháng 7, tháng 11 giờ Tỵ (phạm )

Sinh tháng 4, tháng 8, tháng 12 giờ Dần (phạm )

Coi trên đây 3 tháng  có phạm 1 giờ kỵ.  Nếu  có phạm số này  thì khó nuôi đến 12 tuổi hoặc mới sinh.

 1. Coi số nít nuôi khó, dễ, trai và gái ?

Sinh tháng 2 giờ Dậu Kỵ

Sinh tháng 8 giờ Mẹo Kỵ

Sinh tháng 3 giờ Tuất Kỵ

Sinh tháng 9 giờ Thìn Kỵ

Sinh tháng 4 giờ Hợi Kỵ

Sinh tháng 10 giờ Tỵ Kỵ

Sinh tháng 5 giờ Tý Kỵ

Sinh tháng 11 giờ Ngọ Kỵ

Sinh tháng 6 giờ Sửu Kỵ

Sinh tháng 12 giờ Mùi Kỵ

Sinh tháng 7 giờ Dần Kỵ

Thuở nhỏ phạm số này  thì khi lớn tuổi đau về bệnh  ho ra huyết.  Nhứt thiết về bệnh  máu huyết .

 1. Coi số nít có té sông, té giếng hay không ?

Sinh tháng giêng  giờ Dần Kỵ

Sinh tháng 7 giờ Thân Kỵ

Sinh tháng 2 giờ Mẹo  Kỵ

Sinh tháng 8 giờ Dậu Kỵ

Sinh tháng 3 giờ Thìn Kỵ

Sinh tháng 9 giờ Tuất Kỵ

Sinh tháng 4 giờ Tỵ Kỵ

Sinh tháng 10 giờ Hợi Kỵ

Sinh tháng 5 giờ Ngọ  Kỵ

Sinh tháng 11 giờ Tý Kỵ

Sinh tháng 6 giờ Múi Kỵ

Sinh tháng 12 giờ Sửu Kỵ

12 tháng trên đây, nếu sinh con nít phạm tháng này, giờ này thì phải coi chừng  né té sông, té giếng,  nếu giữ qua đặng 12 tuổi thì đặng khỏi, đến lớn phải coi chừng chìm ghe.

 1. Coi sinh bốn mùa có phạm giờ khóc hay không ?

Sinh tháng giêng , tháng 2, tháng 3, giờ Ngọ  Kỵ

Sinh tháng 4, tháng 5, tháng 6, giờ Tý Kỵ

Sinh tháng 7, tháng 8, tháng 9, giờ Dậu Kỵ

Sinh tháng 10, tháng 11, tháng 12, giờ Mẹo  Kỵ

Nếu sinh phạm 3 tháng  nhằm  giờ này thì mới sinh nó hay khóc dạ đêm. Dùng thầy pháp giỏi ếm hết.

 1. Coi sinh con có kỵ cha mẹ hay không ?

Sinh tháng giêng , tháng 7, giờ Tỵ , giờ Hợi Kỵ

Sinh tháng 2, tháng 8, giờ Tuất , giờ Thìn Kỵ

Sinh tháng 3, tháng 9, giờ Mẹo, giờ Dậu Kỵ

Sinh tháng 4, tháng 10, giờ Dần , giờ Thân Kỵ

Sinh tháng 5, tháng 11, giờ Sửu, giờ Mùi Kỵ

Sinh tháng 6, tháng 12, giờ Tý , giờ Ngọ  Kỵ

Nếu sinh con nít phạm  tháng này, thì một là khó nuôi  đến lớn, nếu nuôi  đặng  thì cha mẹ phải phân ly, nếu không phân ly thì nó lớn bị chết  chém.

 1. Coi số con nít có đau ghẻ hay không ? Sinh tháng giêng , tháng 2, tháng 3, giờ Thìn , giờ Tuất Kỵ Sinh tháng 4, tháng 5, tháng 6, giờ Sửu , giờ Mùi Kỵ

Sinh tháng 7, tháng 8, tháng 9 giờ Tuất , giờ Hợi Kỵ

Sinh tháng 10, tháng 11,tháng 12 , giờ Sửu, giờ Dần Kỵ

Nếu sinh trong 3 tháng này, gặp nhằm 2 giờ này thì hay sinh bệnh  ghẻ chóc lúc nhỏ đến lớn mới hết .

 1. Coi số con mắt tỏ sáng hay không ?

Mạng Kim : sinh tháng 1-4-5-10-11 (phạm) Mạng Mộc : sinh tháng 4-5-7-8 (phạm) Mạng Thủy: sinh tháng 1-4-5-9 (phạm) Mạng  Hỏa : sinh tháng 1-4-5 (phạm)

Mạng  Thổ : sanh tháng 1-4-5-10-11 (phạm)

Số nói trên  đây ai mạng  này sanh nhằm tháng này, phải đề phòng con mắt hay bệnh, hay bị tối, mù. Cũng nên làm lành và thi ân trợ khổ thì được qua  .

 1. Coi số có đau lưng hay không ?

Mạng Kim : sanh tháng 1-5-7-8 (phạm) Mạng Mộc : sanh tháng 4-5-7-8 (phạm) Mạng Thủy: sanh tháng 1-2-4-5 (phạm) Mạng  Hỏa : sanh tháng 4-5 –10-11(phạm) Mạng  Thổ : sanh tháng 4-5-10-11 (phạm)

Số nói trên  đây ai mạng  này sanh nhằm tháng này hay đau lưng, tánh thông minh. Gia đạo hưng vượng, có Phước  Lộc sanh.

 1. Coi số có bị lửa cháy hay không ?

Tuổi Tý               : sinh tháng 1 , tháng 7 kỵ

Tuổi Sửu         : sinh tháng 2 , tháng 8 kỵ

Tuổi Dần        : sinh tháng 3 , tháng 9 kỵ

Tuổi Mẹo                 : sinh tháng 4 , tháng 10 kỵ

Tuổi Thìn    : sinh tháng 5 , tháng 11 kỵ

Tuổi Tỵ    : sinh tháng 6 , tháng 12 kỵ

Tuổi Ngọ          : sinh tháng 1 , tháng 7 kỵ

Tuổi Mùi              : sinh tháng 2 , tháng 8 kỵ

Tuổi Thân: sinh tháng 3 , tháng 9 kỵ

Tuổi Dậu              : sinh tháng 4 , tháng 10 kỵ

Tuổi Tuất          : sinh tháng 5 , tháng 11 kỵ

Tuổi Hợi           : sinh tháng 6 , tháng 12 kỵ

Vì tội kiếp  trước khinh thần thánh nên sinh nhằm tháng kỵ , vậy nên làm điều Am chất thi ân bố đức , đức hạnh  nhiều thì qua.

 

Đang tải...

Bình luận