Xông Đất Đầu Năm

Xem tuổi xông đất 2016 Bính Ngọ 1966

Đang tải...

Xem tuổi xông đất năm 2016 cho gia chủ sinh năm Bính Ngọ 1966 : Các tuổi phù hợp Tân Dậu sinh năm 1981, Tân Mùi sinh năm 1991, Mậu Thìn : 1988

Đang tải...
xem-tuoi-xong-dat-2016-binh-ngo-1966

xem-tuoi-xong-dat-2016-binh-ngo-1966

Thông tin gia chủ
Năm 1966
Năm âm lịch: Bính Ngọ
Giải thích: Hành Lộ Chi Mã – Ngựa chạy trên đường
Mệnh: Thủy
Giải nghĩa : Nước trên trời
Cung : Đoài
Thông tin năm xem
Năm xem : Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Khôn – Nữ: Tốn
Các tuổi phù hợp để xông đất
Năm 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 10/12 điểm
Năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:9/12 điểm
Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 9/12 điểm
Năm 1988 (Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:9/12 điểm
Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:9/12 điểm
Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:9/12 điểm
Năm 2001 (Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:7/12 điểm
Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:7/12 điểm
Năm 1989 (Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:7/12 điểm
Năm 1971 (Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:7/12 điểm
Năm 1955 (Ất Mùi – Sa Trung Kim) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:7/12 điểm

Đang tải...

Bình luận