Xông Đất Đầu Năm

Xem tuổi xông đất 2016 Canh Dần 1950

Đang tải...

Xem tuổi xông đất 2016 cho gia chủ Canh Dần sinh năm 1950: năm đẹp để xông đất Mậu Tý 1948, Ất Hợi 1995, Mậu Tuất 1958

xem-tuoi-xong-dat-2016-canh-dan-1950

xem-tuoi-xong-dat-2016-canh-dan-1950

Thông tin gia chủ
Năm 1950
Năm âm lịch: Canh Dần
Giải thích: Xuất Sơn Chi Hổ – Hổ xuống núi
Mệnh: Mộc
Giải nghĩa : Gỗ tùng bách
Cung : Khôn
Thông tin năm xem
2016
Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Đoài – Nữ: Tốn

Đang tải...

Các tuổi đẹp để xông đất
Năm 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 8/12 điểm
Năm 1995 (Ất Hợi – Sơn Đầu Hỏa) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 8/12 điểm
Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 8/12 điểm
Năm 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 8/12 điểm
Năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – Trong đó có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 2005 (Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 1994 (Giáp Tuất – Sơn Đầu Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 7/12 điểm

Mong sinh quý tử? Để nhận tư vấn từ chuyên gia Phong Thủy
Soạn TV <giới tính> < năm sinh> gửi 8785

Năm 1987 (Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa) – Trong đó có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 1975 (Ất Mão – Đại Khê Thủy) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – Trong đó có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 1979 (Kỷ Mùi – Thiện Thượng Hỏa) – Trong đó có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm

Đang tải...

Bình luận