Xông Đất Đầu Năm

Xem tuổi xông đất 2016 Canh Ngọ 1990

Đang tải...

Xem tuổi xông đất năm 2016 cho tuổi Canh Ngọ 1990: Một số tuổi hợp nhất là 1991-Tân Mùi, 1955-Ất Mùi, 1979-Kỷ Mùi

Thông tin gia chủ

Năm 1990
Năm âm lịch: Canh Ngọ
Giải thích: Thất Lý Chi Mã – Ngựa trong nhà
Mệnh: Thổ
Giải nghĩa : Đất bên đường

xong-dat-tuoi-canh-ngo

xong-dat-tuoi-canh-ngo

Thông tin năm xem

Năm 2016
Năm xem : Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Thổ
Cung : Nam: Cấn – Nữ: Khôn

Các tuổi hợp để xông đất

Năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ) – có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 9/12 điểm
Năm 1955 (Ất Mùi – Sa Trung Kim) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 8/12 điểm

Năm Bính Thân 2016 bạn sẽ gặp vận đen hay đỏ ?
Xem ngay!

Soạn TV <giới tính> < năm sinh> gửi 8785

Đang tải...

Năm 1979 (Kỷ Mùi – Thiện Thượng Hỏa) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1998 (Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 1995 (Ất Hợi – Sơn Đầu Hỏa) – có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:: 7/12 điểm
Năm 1994 (Giáp Tuất – Sơn Đầu Hỏa) – có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm
Năm 1965 (Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 7/12 điểm

Đang tải...

Bình luận