Xông Đất Đầu Năm

Xem tuổi xông đất 2016 Tân Mão 1951

Đang tải...

Xem tuổi xông đất 2016 cho gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 các tuổi đẹp để xông đất: Bính Thân 1956, Tân Mão 1951, Giáp Tuất 1994

xem-tuoi-xong-dat-2016-tan-mao-1951

xem-tuoi-xong-dat-2016-tan-mao-1951

Thông tin gia chủ
Năm 1951
Năm âm lịch: Tân Mão
Giải thích: Ẩn Huyệt Chi Thố – Thỏ trong hang
Mệnh: Mộc
Giải nghĩa : Gỗ tùng bách
Cung : Tốn

Thông tin năm xem
2016
Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Đoài – Nữ: Tốn

Các tuổi đẹp để xông đất

Đang tải...

Năm 1956 (Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:9/12 điểm
Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc) –  Trong đó có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:9/12 điểm
Năm 1994 (Giáp Tuất – Sơn Đầu Hỏa) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 8/12 điểm
Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm

Tư vấn phong thủy giúp nhà ở vượng phát từ chuyên gia
Soạn TV <giới tính> < năm sinh> gửi 8785

Năm 2006 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) –  Trong đó có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1946 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) –  Trong đó có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1979 (Kỷ Mùi – Thiện Thượng Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:7/12 điểm
Năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) –  Trong đó có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:7/12 điểm
Năm 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy) –  Trong đó có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Đang tải...

Bình luận