12 Con giáp - Coi bói tử vi mười hai con giáp Vận Hạn

Xem vận hạn BÍNH DẦN năm 2017

Đang tải...

Xem vận hạn tuổi Bính Dần năm 2017 nam mạng, nữ mạng. Sao chiếu mạng, tam tai, kim lâu, tháng kiêng kỵ, cách cúng sao giải hạn… tuổi  Bính Dần trong năm Đinh Dậu 2017. 

1. Vận hạn 2017 Bính Dần – 1986 Nam Mạng

Bính Dần – 32 Tuổi
Hỏa Mạng – Dương Nam
Lô trung Hỏa – Lửa trong lò
Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc
Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài
Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: Bình thường
Hợp tuổi: Ngọ, Tuất
Kỵ tuổi: Thân, Tỵ, Hợi
Màu sắc: Hợp với màu: xanh, đỏ – Khắc với màu: đen

xem-van-han-binh-dan-nam-2017

xem-van-han-binh-dan-nam-2017

Xét sao chiếu mệnh tuổi Bính Dần – 1986 Nam Mạng năm 2017

Theo vận hạn năm 2017 tuổi Bính Dần nam mạng gặp sao Thái Dương, hành Hỏa. Là sao tốt, chủ về sự thịnh vượng, có lợi. Gặp sao Thái dương chiếu mạng, đường quan lộc có tiến triển, đường làm ăn có sự phát đạt, công việc gặp nhiều may mắn, danh tiếng thêm nổi. Năm 2017 tuổi Bính Dần nam mạng gặp hạn Toán Tận. Hao tài, mất tiền. Cộng tác làm ăn phải rất cẩn thận. Phòng trộn cướp.

Cách cúng sao Thái Dương : Vào ngày 27 âm lịch thắp 12 ngọn đèn và lạy 12 lạy về hướng Đông mà cúng, khi cúng phải có bài vị màu vàng được viết “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”, lễ cúng cần tiến hành lúc 21 tới 23 giờ.

2. Vận hạn 2017 Bính Dần – 1986 Nữ Mạng

Bính Dần – 32 Tuổi
Hỏa Mạng – Dương Nữ
Lô trung Hỏa – Lửa trong lò
Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng
Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của
Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: Bình thường
Hợp tuổi: Ngọ, Tuất
Kỵ tuổi: Thân, Tỵ, Hợi
Màu sắc: Hợp với màu: xanh, đỏ – Khắc với màu: đen

Xét sao chiếu mệnh tuổi Bính Dần – 1986 Nữ Mạng năm 2017

Theo vận hạn năm 2017 tuổi Bính Dần nữ mạng gặp sao Thổ Tú, hành Thổ. Là sao trung bình (xấu nhẹ), chủ về bị chọc phá, không yên ổn, nhất là trong công việc. Dễ bị tiểu nhân gây lo lắng. Đi xa làm ăn nên cẩn thận, chuẩn bị chu đáo mọi sự. Năm 2017 tuổi Bính Dần nữ mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền. Thường hay đau đầu, chóng mặt. Đi xa đề phòng sông nước.

Đang tải...

Cách cúng sao Thổ Tú : vào ngày 19 âm lịch, lúc 21 giờ, thắp 5 ngọn đèn, dùng hương hoa, trà quả làm phẩm vật hướng về phía Tây khấn vái, lạy 5 lạy. Trên bài vị viết “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”.

–   Xem hạn Tam tai Bính Dần – 1986 năm 2017

Gia chủ tuổi Bính Dần cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất,
Năm dự kiến xây khởi công là 2017 (Đinh Dậu), như vậy sẽ phạm vào Tam tai.

–  Xem hạn Kim lâu Bính Dần – 1986 năm 2017

Năm 2017 (Đinh Dậu) gia chủ Bính Dần 32 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính kim lâu, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Kim lâu

–  Xem hạn Hoàng ốc Bính Dần – 1986 năm 2017

Trong năm 2017 gia chủ sinh năm Bính Dần 32 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính hoàng ốc, nếu tiến hành sẽ phạm vào Hoàng ốc

Đang tải...

Bình luận