12 Con giáp - Coi bói tử vi mười hai con giáp Vận Hạn

Xem vận hạn BÍNH THÌN năm 2017

Đang tải...

Xem vận hạn tuổi Bính Thìn  năm 2017 nam mạng, nữ mạng. Sao chiếu mạng, tam tai, kim lâu, tháng kiêng kỵ, cách cúng sao giải hạn… tuổi  Bính Thìn  trong năm Đinh Dậu 2017. 

1. Vận hạn 2017 Bính Thìn – 1976 Nam Mạng

Bính Thìn – 42 Tuổi
Thổ Mạng – Dương Nam
Sa trung Thổ – Đất lẫn trong cát
Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng
Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật
Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Bình thường
Hợp tuổi: Tý, Thân
Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Mùi
Màu sắc: Hợp với màu: đỏ, vàng – Khắc với màu: xanh

xem-van-han-binh-thin-nam-2017

xem-van-han-binh-thin-nam-2017

Xét sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn – 1976 Nam Mạng năm 2017

Theo vận hạn năm 2017 tuổi Bính Thìn nam mạng gặp sao Vân Hớn, thuộc hành Hỏa. Là sao xấu, chủ về chuyện bệnh tật, ốm đau. Cả người nam và người nữ khi sao Vân Hớn chiếu mạng sức khỏe nên được chú trọng, rèn luyện. Năm 2017 tuổi Bính Thìn nam mạng gặp hạn Thiên La. Chuyện trong nhà cần nhường nhịn, biết lắng nghe, chia sẻ và có trách nhiệm giữa vợ và chồng.

Cách cúng sao Vân Hớn: Mỗi tháng vào ngày 29 âm lịch, bày 15 ngọn đèn, hướng Nam làm lễ. Bài vị dùng giấy màu hồng, ghi: “Cung thỉnh Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh quân”

2. Vận hạn 2017 Bính Thìn – 1976 Nữ Mạng

Bính Thìn – 42 Tuổi
Thổ Mạng – Dương Nữ
Sa trung Thổ – Đất lẫn trong cát
Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi
Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn
Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Bình thường
Hợp tuổi: Tý, Thân
Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Mùi
Màu sắc: Hợp với màu: đỏ, vàng – Khắc với màu: xanh

Xét sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn – 1976 Nữ Mạng năm 2017

Theo vận hạn năm 2017 tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp sao La Hầu, thuộc hành Kim. Là sao xấu, chủ về buồn phiền, nhất là do chuyện khẩu thiệt thị phi và tranh chấp mang lại. Cần cẩn trọng nhất là trong tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp hạn Diêm Vương. Làm ăn thuận lợi, vui vẻ nhưng phải chăm lo cho sức khỏe, tránh bệnh tật.

–  Xem hạn Tam tai tuổi Bính Thìn – 1976 trong năm 2017

Gia chủ tuổi Bính Thìn cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn,
Năm dự kiến xây khởi công là 2017 (Đinh Dậu), như vậy sẽ không phạm vào Tam tai.

– Xem hạn Kim lâu tuổi Bính Thìn – 1976 trong năm 2017

Đang tải...

Năm 2017 (Đinh Dậu) gia chủ Bính Thìn 42 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính kim lâu, nếu tiến hành sẽ phạm vào Kim lâu

–  Xem hạn Hoàng ốc tuổi Bính Thìn – 1976 trong năm 2017

Năm 2017 (Đinh Dậu) gia chủ sinh năm Bính Thìn 42 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính hoàng ốc, nếu tiến hành sẽ phạm vào Hoàng ốc

Đang tải...

Bình luận