12 Con giáp - Coi bói tử vi mười hai con giáp Vận Hạn

Xem vận hạn ĐINH TỴ năm 2017

Đang tải...

Xem vận hạn tuổi Đinh Tỵ   năm 2017 nam mạng, nữ mạng. Sao chiếu mạng, tam tai, kim lâu, tháng kiêng kỵ, cách cúng sao giải hạn… tuổi  Đinh Tỵ   trong năm Đinh Dậu 2017. 

1. Vận hạn 2017 Đinh Tỵ – 1977 Nam Mạng

Đinh Tỵ – 41 Tuổi
Thổ Mạng – Dương Nam
Sa trung Thổ – Đất lẫn trong cát
Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc
Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài
Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Bình thường
Hợp tuổi: Sửu, Dậu
Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi
Màu sắc: Hợp với màu: đỏ, vàng – Khắc với màu: xanh

xem-van-han-dinh-ty-nam-2017

Vận hạn tuổi Đinh Tỵ năm 2017

Xét sao chiếu mệnh tuổi Đinh Tỵ – 1977 Nam Mạng năm 2017

Theo vận hạn năm 2017 tuổi Đinh Tỵ nam mạng gặp sao Thái Dương, thuộc hành Hỏa. Là sao tốt, chủ về sự thịnh vượng, có lợi. Gặp sao Thái dương chiếu mạng, đường quan lộc có tiến triển, đường làm ăn có sự phát đạt, công việc gặp nhiều may mắn, danh tiếng thêm nổi. Trong năm này tuổi Đinh Tỵ nam mạng gặp hạn Toán Tận. Hao tài, mất tiền. Cộng tác làm ăn phải rất cẩn thận. Phòng trộn cướp.
Cách cúng sao Thái Dương: Mỗi tháng vào ngày 27 âm lịch, bày 12 ngọn đèn, hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy màu vàng, ghi: “Cung thỉnh Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh quân”

2. Vận hạn 2017 Đinh Tỵ – 1977 Nữ Mạng

Đinh Tỵ – 41 Tuổi
Thổ Mạng – Dương Nữ
Sa trung Thổ – Đất lẫn trong cát
Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng
Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của
Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Bình thường
Hợp tuổi: Sửu, Dậu
Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi
Màu sắc: Hợp với màu: đỏ, vàng – Khắc với màu: xanh

Xét sao chiếu mệnh tuổi Đinh Tỵ – 1977 Nữ Mạng năm 2017

Vận hạn năm 2017 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng gặp sao Thổ Tú, thuộc hành Thổ. Là sao trung bình (xấu nhẹ), chủ về bị chọc phá, không yên ổn, nhất là trong công việc. Dễ bị tiểu nhân gây lo lắng. Đi xa làm ăn nên cẩn thận, chuẩn bị chu đáo mọi sự. Trong năm này tuổi Đinh Tỵ nữ mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền. Thường hay đau đầu, chóng mặt. Đi xa đề phòng sông nước.
Cách cúng sao Thổ Tú: Mỗi tháng vào ngày 19 âm lịch, bày 05 ngọn đèn, hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy màu vàng, ghi: “Cung thỉnh Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân”

–  Xem hạn Tam tai tuổi Đinh Tỵ – 1977 năm 2017

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu,
Năm dự kiến xây khởi công là 2017 (Đinh Dậu), như vậy sẽ không phạm vào Tam tai.

–  Xem hạn Kim lâu tuổi Đinh Tỵ – 1977 năm 2017

Đang tải...

Năm 2017 (Đinh Dậu) gia chủ sinh năm Đinh Tỵ  41 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính kim lâu, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Kim lâu

–  Xem hạn Hoàng ốc tuổi Đinh Tỵ – 1977 năm 2017

Năm 2017 (Đinh Dậu) gia chủ tuổi Đinh Tỵ  41 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính hoàng ốc, nếu tiến hành sẽ phạm vào Hoàng ốc

Đang tải...

Bình luận