Phong tục tập quán

Địa Tạng Vương bồ tát đại khai nhãn giới 30/07 âm lịch

Đang tải...

Theo Phật giáo thì Địa Tạng Vương Bồ tát là một vị Bồ tát được tôn thờ trong Phật Giáo Đông Á, đây là vị Bồ tát của chúng sinh dưới địa ngục.  

Đang tải...

Địa Tạng Vương Bồ tát thường được mô tả là một người khất thực trọc đầu với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm. Cũng có nhiều hình ảnh về Địa Tạng Vương bồ tát đầu đội mũ thất Phật và mặc áo cà sa đỏ, rất giống với hình tượng nhân vật Đường Tam Tạng trong tiểu thuyết Tây Du Ký.

Địa Tạng Vương đôi khi được miêu tả khá giống với nhân vật Đường Tam Tạng trong tiểu thuyết Tây Du Ký
Theo truyền thuyết thì ngày 30 tháng 7 Âm lịch là ngày Địa Tạng Vương bồ tát được sinh ra, bình thường Ngài nhắm mắt nhưng tới đêm này thì Ngài sẽ mở mắt ra, trời sẽ tối lại. Lúc này, mọi người có thể đốt một chút vàng mã, vừa để cầu phúc cho người nhà bình an, vừa để tổ tiên hoặc những linh hồn oan khuất được siêu thoát.

dia-tang-vuong-bo-tat-dai-khai-nhan-gioi-3007-am-lich

dia-tang-vuong-bo-tat-dai-khai-nhan-gioi-3007-am-lich

Truyền thuyết về Địa Tạng Vương bồ tát

Theo cuốn kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện thì xưa kia có một vị Bà La Môn, mẹ của bà là người tín tà, coi khinh tam bảo nên khi chết đi linh hồn mãi mãi ở địa ngục. Vị Bà La Môn biết mẹ mình ở dưới địa ngục chịu nhiều khổ ải nên bán hết tài sản gia đình để hiến tế, thờ cúng lên Phật. Sau  khi được Hậu Thu Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai chỉ dẫn thì bà nằm mơ thấy mình xuống địa ngục gặp Quỷ Vương Vô Độc và cầu xin cho mẹ mình được thoát khỏi địa ngục. Khi tỉnh giấc, vị Bà La Môn liền tới gặp Định Tự Tại Vương Như Lai và thề nguyện: “Nguyện ngã tận vị lai kiếp, ứng hữu tội khổ chúng sinh, quảng thiết phương tiện, sử lệnh giải thoát.”

Theo tài liệu Phật giáo thì Văn Thù bồ tát có nói rằng: “Vị Bà La Môn này là Địa Tạng Vương Bồ Tát”, kiếp trước từng cầu xin cho mẹ được thoát khỏi địa ngục”.

Công Năng, Oai Lực của đức Địa Tạng bao trùm khắp Tam Giới, không thể nghĩ bàn. Riêng trong cõi thế gian này Đức Thích Ca Mâu Ni qua kinh Địa Tạng Bản Nguyện đã cho chúng ta biết nếu ai nghe được danh hiệu bồ tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y thì kiếp này sẽ được trí huệ lớn, hóa giải tai nạn, thoát khỏi hiểm nguy, tiêu trừ tội chướng, bệnh tật, được quỷ thần bảo hộ; kiếp sau thì được thoát khỏi thân nữ, thoát kiếp nô lệ và có tướng mạo tốt đẹp, người mới chết thì sớm được siêu thoát…

Đang tải...

Bình luận