Tâm linh huyền bí

Phật nhập cõi niết bàn để lại 4 câu trả lời cho mọi vấn đề cuộc sống

Đang tải...

Bạn có được biết tinh túy đạo Phật đọng lại chỉ là cõi niết bàn. Vậy niết bàn là gì, liệu có một cõi để người ta tìm đến và cư trú như cõi nhân gian không hay đó chỉ là một khái niệm trừu tượng để chỉ một trạng thái tâm lý ung dung tự tại?
Niết bàn thực chất là trạng thái đạt được khi ra khỏi rừng mê. Con người bị lú lẫn trong dục vọng nên không nhận thức được sự vô thường của vạn vật cũng như để cho “cái tôi” xấu xa dẫn dắt; chính vì vậy, bị khổ hoài và cứ mãi mãi luân hồi. Khi nào con người chấm dứt hoặc thoát được đau khổ thì khi đó sẽ đạt được niết bàn.
“Niết bàn chính là sự chấm dứt đau khổ một cách toàn diện, tuyệt đối và vĩnh viễn. Đây chính là mục tiêu tối hậu của đạo Phật. Đức Phật Thích Ca đã mô tả niết bàn là cực lạc (hạnh phúc tột đỉnh), thanh bình và không còn sanh tử. Ngài cũng nói niết bàn là không do ai tạo ra, không có hình dáng, ở bên trên trái đất, nó vượt ra ngoài nước, lửa, không khí, và vượt ra khỏi mặt trời, mặt trăng, nó không thể hiểu thấu được và không thể đo lường được.”

Đang tải...
phat-nhap-coi-niet-ban-de-lai-4-cau-tra-loi-cho-moi-van-de-cuoc-song

phat-nhap-coi-niet-ban-de-lai-4-cau-tra-loi-cho-moi-van-de-cuoc-song

Khi tu thành viên mãn thì Đức Phật Thích Ca đã bước vào tuổi 80, ngày Phật nhập cõi Niết Bàn, Ngài bèn gọi chúng đệ tử tới và đưa ra 4 vấn đề mà Phật tử thường phải đối mặt.
1. Khi Phật còn trên đời, mọi người lấy Phật làm thầy, sau khi Phật độ thế, thì lấy ai làm thầy?
Câu trả lời rằng : Lấy chốn giải thoát làm thầy, hướng theo Pháp mà tu dưỡng bản thân.
2. Khi Phật ở trên đời, mọi người dựa vào Phật, lấy Phật mà làm gương, nhưng khi Phật diệt độ, biết dựa vào ai?
Câu trả lời rằng :Dựa vào 4 cảnh giới của niệm: xem thân không tịnh, xem chịu là khổ, xem tâm vô thường, và xem pháp vô ngã.
3. Phật thuyết pháp, đi khắp nơi phổ độ chúng sinh, Phật diệt độ thì chúng sinh làm sao để tu dưỡng.
Câu trả lởi rằng :Tụng kinh niệm pháp cũng như nghe lời Phật dạy, kinh sách chính là tinh túy của con đường mộ đạo mà Phật để lại cho đời.
4. Với những sư có tính ác, khi Phật còn thì phổ độ họ từ bỏ dã tâm, nay Phật diệt độ, thì phải đối đãi với họ như thế nào?
Câu trả lời rằng : Dùng biện pháp bài trừ, cô lập cái ác của họ mà buông bỏ cái ác, trở về với chính đường.
4 câu hỏi, cùng 4 câu trả lời ngắn gọn, súc tích mà lại hàm chứa bao điều. Tín Phật, theo Phật tức là hàng ngày, hàng giờ học cách tu dưỡng bản thân, phản tỉnh bản thân theo điều hướng tốt đẹp. Tự mình đạt tới cảnh giới cao trong nhận thức về tinh thần, và tự mình kiểm điểm cũng như nhìn nhận thấu suốt về chính mình.
Cách hay nhất để thanh thản chính là buông bỏ, người thầy tốt nhất là lý tưởng, con đường ngắn  nhất là học tập và thiện lương nhất chính là dùng lòng thiện mà bài trừ cái ác. 4 câu trả lời của Phật không chỉ là đáp án cho 4 câu hỏi ở trên mà còn là chìa khóa của hàng vạn câu hỏi khác trên đời. Và mỗi khi muốn tìm chìa khóa cho một con đường, hãy thử ngẫm lại những điều ở trên, biết đâu bạn sẽ tự ngộ ra điều mình đang tìm kiếm.

Đang tải...

Bình luận