Tử vi 2016 Tử vi tuổi Ti

Tử vi 2016 cho tuổi Ký Tỵ nữ mạng sinh năm 1989

Đang tải...

Tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng(28 tuổi) trong năm 2016( Sanh từ 6 -2-1989 đến 26 -1-1990) là người thông minh ham học hỏi, có khiếu về văn chương hơn kỹ thuật. 

Đang tải...
Tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng(28 tuổi)

Tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng(28 tuổi)

Năm 1989
Năm âm lịch: Kỷ Tỵ
Giải thích: Phúc Khí Chi Xà – Rắn có phúc
Mạng : Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn)
Sao : Kế Đô: Bệnh nạn, tốn hao
Hạn : Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp
Vận niên : Cẩu cuồng phong (Chó dại) xầu
Thiên can : Kỷ gặp Bính: Sinh nhập, co lợi
Địa chi : Tỵ gặp Thân: Khắc xuất, thắng lợi
Màu sắc : Hạp màu: đen, xanh; kỵ: trắng, đỏ.

Tổng quát:

Xem bói thấy Quý Cô tuồi Kỷ Tỵ là người thông minh ham học hỏi, có khiếu về văn chương hơn kỹ thuật. Tánh tính có phần khác người, nội tâm sâu sắc nhng hay biểu hiện đối nghịch, dề bị người hiểu lầm. Vào Trung vận, của tiền nắm giữ được, nếu đường tình đừng dang dở sự nghiệp càng tăng Hậu vận phúc lộc đầy đủ.

Sự nghiệp:

Tử vi hàng ngày dự đoán năm nay Quý Cô gặp sao Kế Đô chiểu mạng, thường sinh tai tiếng, tốn hao, công danh sự nghiệp có nhiều bất ổn. Sao Kế Đô thuộc hành Kim, đôi với Quý Cô mạng Mộc, nên cẩn thận phồng tai nạn phạm thân.
Nhìn chung các mặt, năm nay có tốt có xấu, đừng nên mưu sự lớn và đặc biệt là các sự giao ỉíếp nên cẩn thận từ lời nói đến hành động. Đây là năm tương đối khó khăn nhưng không thất bại.

Tình cảm:

Năm nay công việc có nhiều rối ren, tình cảm cũng không máy an vui.
Quan hệ bạn bè nên dè dặt. Tuy Quý Cô là người ít giao iiêp nhưng năm nay cần phải hạn chế hơn nữa vì dễ bị bạn bè hiểu lầm gây tranh cãi vì sự cố chấp của cả đôi bên. Đặc biệt đừng “ỡưa vai gánh vác chuyện người”có thể phải ra Tòa.

Sức khỏe:

Năm nay Sao Hạn không tốt, nhờ Ngũ Hành thuận lợi, không có bệnh hoạn gì đáng ke. Tuy vậy, với Thủy vượng, cần quan tâm đến đường máu huyết, có thể không bình thường, nhưng không nguy hiểm,
Lái xe cẩn thận Bổn mạng bất an, mọi việc nên dè chừng.

Đang tải...

Bình luận