Tử vi 2016 Tử vi tuổi Thân

Tử vi 2016 tuổi Nhâm Thân 1992 nữ mạng

Đang tải...

Xem tử vi 2016 Nhâm Thân nữ mạng 25 tuổi (Sanh từ 4-2-1992 đến 22-1-1993) là người thông minh toan tính giỏi, có nhiều tham vọng, luôn muốn vươn cao, không bao giờ bang lòng với hiện tại.

Tuổi Nhâm Thân 1992 nữ mạng

Tuổi Nhâm Thân 1992 nữ mạng

Năm 1992
Năm âm lịch: Nhâm Thân
Giải thích: Thanh Tú Chi Hầu – Khỉ thanh tú
Mạng : Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm)
Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
Hạn : Địa võng. Nhiều lo lắng
Vận niên . Dương hồi Ngạn (Dê về suổi)
Thiên can: Nhâm gặp Bính: Khắc xuất, thắng lợi
Địa chi: Thân gặp Thân: Tỵ hòa, trung bình

Tổng quát:

Xem bói của Quý Cô tuổi Nhâm Thân là người thông minh* toan tính giỏi, có nhiều tham vọng, luôn muốn vươn cao,
không bao giờ bang lòng với hiện tại.
Đa phần, Quý Cô là người khôn ngoan, nhưng nếu tính íoán làm ăn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợ. mình mà không quan tâm đến người thì thành quả tạo được cũng không bao giờ bền vững, đôi lúc còn phải trả giá rất đắt. Hậu vận càng phú túc, gia đình hạnh phúc.

Sự nghiệp:

Năm nay, Quý Cô gặp sao Thái Dương chiếu mạnq. dành lộc tiến thăng, gập nhỉều may mắn, toan tính sáng suốt, mưu sự dễ thành.
Xét về mặt xem bói tình yêu, Tiểu vận đi vào Sinh Địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả nâng ngăn chận, hóa giải các sự chẳng lành.

Đang tải...

Tình cảm:

Năm nay, công việc làm ăn có nhiều thay đổi, nhưng mặt tình cảm có nhiều tốt đẹp. Nếu đã lập gia đình, vợ chồng có nhiều niềm vui, nhiều chuyến đi chơi xà, nghỉ ngơi thoải mái, không lo về tài chánh. Nếu gặp được người trong mộng, có thể tiến đến hôn nhân.

Sức khỏe:

Năm nay, Sao Hạn tốt, sức khỏe vượng tăng. Tuy vậy, tinh thần có nhiều lo nghĩ, rối ren, dễ sinh mất ngủ, kém ăn. Đây cũng là năm đụng Thái Tué, cần phòng tai nạn rủi ro.

Đang tải...

Bình luận