Tu vi 2015 Tử vi tuổi Ti

Vận hạn 2015 Kỷ Tỵ nữ mạng 1989

Đang tải...

Vận hạn tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng 27 tuổi (sinh từ ngày 6-2-1989 đến 26-1-1990) năm 2015 tình cảm không yên, có chuyện buồn lòng, gặp khó khăn cho công việc.

vận hạn tuổi kỷ tỵ nữ năm 2015

Vận hạn 2015Kỷ Tỵ nữ mạng 1989

Tướng tinh: Con Khỉ, Có dòng Thanh Đế, Trường mạng
MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn)
SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp
VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn)
THIÊN CAN: Kỷ gặp Ất: Khắc nhập, hao tổn
ĐỊA CHI: Tỵ gặp Mùi: Sinh xuất, hao tổn
MÀU SẮC hợp tuổi Kỷ Tỵ: đen, xanh; Mày kỵ tuổi Kỷ Tỵ: trắng, đỏ

Xem boi vận hạn năm nay Quý Cô gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, tình cảm không yên, có chuyện buồn lòng. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy, Đói với Quý Cô, mạng Mộc, không có gì nặng nề, đi xa lại có lợi lạc.

Với hạn Toán tận, mưu tính thường gặp trở ngại, bản thân cũng dễ bị bệnh nạn va vấp, gây khó khăn cho công việc. Về dự tính công việc, trước khi làm gì quan trọng nên chọn ngày giờ tốt để làm, xem tại xem ngày tốt xấu.

CÚNG SAO GIẢI HẠN 2015:

Đang tải...

Về dâng sao giải hạn tuổi Kỷ Tỵ nữ 1989, hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 21 Âm lịch dùng 12 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Bắc mà khấn vái.

Trên đây là vận hạn trong năm 2015 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng, bạn muốn xem vận mệnh trong năm nay xem tại Tử vi 2015. Tử vi cả đời xem tại Tử vi trọn đời.

Đang tải...

Bình luận