Vận Hạn

Vận hạn 2016 Ất Mùi 1955 Nam Mạng

Đang tải...

Xem vận hạn 2016 tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nam mạng : Năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mạng tốt vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

Đang tải...

Năm 1955
Năm âm lịch: Ất Mùi
Giải thích: Kính Trọng Chi Dương – Dê được quý mến
Mệnh: Kim
Giải nghĩa : Vàng trong cát

van-han-2016-at-mui-1955-nam-mang

Vận hạn 2016 Ất Mùi 1955 Nam Mạng

1. Xét ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Xem bói năm nay thân chủ gặp sao Thái Âm chiếu mệnh: Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Chủ về danh lợi, hỉ sự. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Rất tốt
Ngũ hành của thân chủ là Kim, ngũ hành của sao là Kim, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao không tương sinh, tương khắc nên vận hạn không có gì thay đổi nhiều

2. Xem hạn Kết Hung

Xem tử vi năm 2016 gặp hạn Diêm Vương: đây là Hạn xấu. Đề phòng người xa mang tin buồn.

3. Xem hạn tam tai

Gia chủ tuổi Ất Mùi, cần tránh các năm tam tai: Ty.-Ngọ-Mùi
Năm 2016 tức năm (Bính Thân) sẽ không phạm tam tai.

4. Xem Hạn Kim Lâu

Năm 2016, gia chủ 62 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm kim lâu.
Năm nay bạn rơi vào hạn Kim Lâu Súc ( Kỵ súc vật, nếu chăn nuôi súc vật sẽ chết hàng loạt,còn nếu không chăn nuôi thì không ảnh hưởng) , nếu có ý định xây nhà, xem hướng dẫn mượn tuổi tại đây

5. Hạn Hoàng Ốc :

Năm 2016, gia chủ 62 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà không phạm hoàng ốc.

Đang tải...

Bình luận