Vận Hạn

Vận hạn 2016 Đinh Mùi 1967 Nữ mạng

Đang tải...

Xem vận hạn 2016 tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 Nữ Mạng : gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ hãm hại, ném đá giấu tay. Cần đề phòng.

Năm 1967
Năm âm lịch: Đinh Mùi 
Giải thích: Thất Quần Chi Dương – Dê lạc đàn
Mệnh: Thủy
Giải nghĩa : Nước trên trời 

van-han-2016-dinh-mui-1967-nu-mang

Vận hạn 2016 Đinh Mùi sinh năm 1967 Nữ Mạng

1. Xét ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Xem bói năm nay thân chủ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh: Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Xấu
Ngũ hành của thân chủ là Thủy, ngũ hành của sao là Thổ, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương khắc, vì là sao Hung nên hạn của bạn sẽ nhẹ hơn bình thường

2. Gặp hạn Kết Hung:

Đang tải...

Tử vi năm 2016 thân chủ gặp hạn Huỳnh Tuyền: đây là Hạn nặng, đề phòng bệnh tật, hao tài , thương vong

3. Xem hạn tam tai:

Gia chủ tuổi Đinh Mùi, cần tránh các năm tam tai: Ty.-Ngọ-Mùi
Năm 2016 tức năm (Bính Thân) sẽ không phạm tam tai.

4. Hạn Kim Lâu:

Năm 2016, gia chủ 50 tuổi,  không phạm kim lâu.

Đang tải...

Bình luận