Xông Đất Đầu Năm

Xem tuổi xông đất 2016 Nhâm Thìn 1952

Đang tải...

Xem tuổi xông đất 2016 cho gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 các tuổi đẹp để xông đất Tân Dậu 1981, Nhâm Tý 1972, Canh Thân 1980

xem-tuoi-xong-dat-2016-nham-thin-1952

xem-tuoi-xong-dat-2016-nham-thin-1952

Thông tin gia chủ
Năm 1952
Năm âm lịch: Nhâm Thìn
Giải thích: Hành Vũ Chi Long – Rồng phun mưa
Mệnh: Thủy
Giải nghĩa : Nước chảy mạnh
Cung : Chấn

Đang tải...

Thông tin năm xem
2016
Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Đoài – Nữ: Tốn

Các tuổi đẹp để xông đất
Năm 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) –  Trong đó có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được: 10/12 điểm
Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:9/12 điểm
Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:9/12 điểm
Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:8/12 điểm
Năm 1984 (Giáp Tý – Hải Trung Kim) –  Trong đó có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:8/12 điểm
Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:7/12 điểm
Năm 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:7/12 điểm
Năm 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:7/12 điểm
Năm 1993 (Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:7/12 điểm
Năm 1989 (Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:7/12 điểm
Năm 1992 (Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:7/12 điểm
Năm 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số tuổi đạt được:7/12 điểm

Đang tải...

Bình luận