12 Con giáp - Coi bói tử vi mười hai con giáp Vận Hạn

Xem vận hạn GIÁP DẦN năm 2017

Đang tải...

Xem vận hạn tuổi Giáp Dầnnăm 2017 nam mạng, nữ mạng. Sao chiếu mạng, tam tai, kim lâu, tháng kiêng kỵ, cách cúng sao giải hạn… tuổi  Giáp Dầntrong năm Đinh Dậu 2017. 

1. Vận hạn 2017 Giáp Dần – 1974 Nam Mạng

Giáp Dần – 44 Tuổi
Thủy Mạng – Dương Nam
Đại khê Thủy – Nước dưới khe lớn
Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi
Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn
Mệnh: Thủy gặp năm Hỏa: Không tốt
Hợp tuổi: Ngọ, Tuất
Kỵ tuổi: Thân, Tỵ, Hợi
Màu sắc: Hợp với màu: trắng, đen – Khắc với màu: vàng

xem-van-han-giap-dan-nam-2017

xem-van-han-giap-dan-nam-2017

Xét sao chiếu mệnh tuổi Giáp Dần – 1974 Nam Mạng năm 2017

Theo vận hạn năm 2017 tuổi Giáp Dần nam mạng gặp sao Thái Âm, hành Thủy. Là sao tốt, chủ về vạn sự như ý. Người nam gặp sao Thái âm chiếu mạng được nhiều người giúp đỡ, nhất là chuyện tiền bạc. Đi lại thuận lợi, suôn sẻ.
Năm 2017 tuổi Giáp Dần nam mạng gặp hạn Diêm Vương. Làm ăn thuận lợi, vui vẻ nhưng phải chăm lo cho sức khỏe, tránh bệnh tật.

Cách cúng Sao Thái Âm: Mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch, bày 07 ngọn đèn, hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy màu vàng, ghi: “Cung thỉnh Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh quân”

2. Vận hạn 2017 Giáp Dần – 1974 Nữ Mạng

Giáp Dần – 44 Tuổi
Thủy Mạng – Dương Nữ
Đại khê Thủy – Nước dưới khe lớn
Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật
Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật
Mệnh: Thủy gặp năm Hỏa: Không tốt
Hợp tuổi: Ngọ, Tuất
Kỵ tuổi: Thân, Tỵ, Hợi
Màu sắc: Hợp với màu: trắng, đen – Khắc với màu: vàng

Xét sao chiếu mệnh tuổi Giáp Dần – 1974 Nữ Mạng năm 2017

Theo vận hạn năm 2017 tuổi Giáp Dần nữ mạng gặp sao Thái Bạch, hành Kim. Là sao xấu, mọi sự không như ý muốn. Năm 2017 tuổi Giáp Dần nữ mạng gặp hạn Thiên La. Chuyện trong nhà cần nhường nhịn, biết lắng nghe, chia sẻ và có trách nhiệm giữa vợ và chồng.

Cách cúng sao Thái Bạch: Mỗi tháng vào ngày 15 âm lịch, bày 08 ngọn đèn, hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy màu trắng, ghi: “Cung thỉnh Tây phương Canh Tân Kim Đức Tinh quân”

– Xem Tam tai tuổi Giáp Dần – 1974 năm 2017

Gia chủ tuổi Giáp Dần cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất,
Năm dự kiến xây khởi công là 2017 (Đinh Dậu), như vậy sẽ phạm vào Tam tai.

– Xem Kim lâu tuổi Giáp Dần – 1974 năm 2017

Theo vận hạn năm 2017 gia chủ tuổi Giáp Dần 44 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính kim lâu, nếu tiến hành sẽ phạm vào Kim lâu

– Xem Hoàng ốc tuổi Giáp Dần – 1974 năm 2017

Đang tải...

Trong năm Đinh Dậu – 2017 gia chủ tuổi Giáp Dần 44 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính hoàng ốc, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Hoàng ốc

Đang tải...

Bình luận