12 Con giáp - Coi bói tử vi mười hai con giáp Vận Hạn

Xem vận hạn MẬU NGỌ năm 2017

Đang tải...

Xem vận hạn tuổi Mậu Ngọ năm 2017 nam mạng, nữ mạng. Sao chiếu mạng, tam tai, kim lâu, tháng kiêng kỵ, cách cúng sao giải hạn… tuổi Mậu Ngọ trong năm Đinh Dậu 2017.

1. Vận hạn 2017 Mậu Ngọ – 1978 Nam Mạng

Mậu Ngọ – 40 Tuổi
Hỏa Mạng – Dương Nam
Thiên thượng Hỏa – Lửa trên trời
Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật
Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi
Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: Bình thường
Hợp tuổi: Dần, Tuất
Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu
Màu sắc: Hợp với màu: xanh, đỏ – Khắc với màu: đen

xem-van-han-mau-ngo-nam-2017

xem-van-han-mau-ngo-nam-2017

Xét sao chiếu mệnh tuổi Mậu Ngọ – 1978 Nam Mạng năm 2017

Theo vận hạn 2017 tuổi Mậu Ngọ nam mạng gặp sao Thái Bạch, thuộc hành Kim. Là sao xấu, mọi sự không như ý muốn. Trong năm 2017 tuổi Mậu Ngọ nam mạng gặp hạn Thiên Tinh. Đề phòng ngộ độc. Chuyện ăn uống nên cẩn thận, lựa chọn thực phẩm sạch sẽ và an toàn.

Cách cúng sao Thái Bạch: Mỗi tháng vào ngày 15 âm lịch, bày 08 ngọn đèn, hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy màu trắng, ghi: “Cung thỉnh Tây phương Canh Tân Kim Đức Tinh quân”

2. Vận hạn 2017 Mậu Ngọ – 1978 Nữ Mạng

Mậu Ngọ – 40 Tuổi
Hỏa Mạng – Dương Nữ
Thiên thượng Hỏa – Lửa trên trời
Sao: Thái Âm: Phòng ốm đau, sản nạn
Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay
Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: Bình thường
Hợp tuổi: Dần, Tuất
Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu
Màu sắc: Hợp với màu: xanh, đỏ – Khắc với màu: đen

Xét sao chiếu mệnh tuổi Mậu Ngọ – 1978 Nữ Mạng năm 2017

Đang tải...

Theo vận hạn 2017 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng gặp sao Thái Âm, hành Thủy. Là sao tốt, chủ về vạn sự như ý. Người nữ gặp sao Thái âm chiếu mạng thì vui vẻ, có tiền tài và dễ thực hiện được những dự định của bản thân. Trong năm 2017 này tuổi Mậu Ngọ nữ mạng gặp hạn Tam Kheo. Dễ gặp thương tích chân tay. Mọi chuyện cần nhường nhịn, tránh bị khiêu khích làm chuyện bất lợi.

Cách cúng Sao Thái Âm: Mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch, bày 07 ngọn đèn, hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy màu vàng, ghi: “Cung thỉnh Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh quân”

– Xem hạn Tam tai tuổi Mậu Ngọ – 1978 năm 2017

Theo tử vi gia chủ tuổi Mậu Ngọ cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất,
Năm dự kiến xây khởi công là 2017 (Đinh Dậu), như vậy sẽ phạm vào Tam tai.

–  Xem hạn Kim lâu tuổi Mậu Ngọ – 1978 năm 2017

Năm 2017 (Đinh Dậu) gia chủ tuổi Mậu Ngọ – 40 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính kim lâu, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Kim lâu

–  Xem hạn Hoàng ốc tuổi Mậu Ngọ – 1978 năm 2017

Năm 2017 (Đinh Dậu) gia chủ sinh năm Mậu Ngọ – 40 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2017 (Đinh Dậu)
Theo cách tính hoàng ốc, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Hoàng ốc

Đang tải...

Bình luận