Tử vi 2016 Tử vi tuổi Dậu

Tử vi 2016 Kỷ Dậu 1969 nam mạng

Đang tải...

Tử vi 2016 Kỷ Dậu 1969 nam mạng (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) là người khôn ngoan năng động, có tầm nhìn xa thấy rộng, phù hợp với vị trí lãnh đạo, chỉ huy. 

Đang tải...
Tử vi 2016 Kỷ Dậu 1969 nam mạng

Tử vi 2016 Kỷ Dậu 1969 nam mạng

Tổng quát:

Quý ông tuổi Kỷ Dậu là người khôn ngoan năng động, có tầm nhìn xa thấy rộng, phù hợp vởi vị trí lãnh đạo, chỉ huy. Quý ông làm việc cẩn thận, có trách nhiệm, dễ thảnh công trong công việc nhận lãnh, được nhiều người tin cậy. Với lòng tự trọng, cộng vào tự tin ở tài trí của mình dễ trở thành tự cao, tự đại, ít chịu nghe lời bàn bạc và ý kiến của người lớn, trở ngại không ít cho việc tiến thân.

Sự nghiệp:

Xem bói năm nay, Quý ông gặp sao Thủy Diệụ chiếu mạng, gia đình tình cảm có chuyện buồn phiền, gặp nhiều điều trái ý. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy, đối với mạng Thổ Quý ông, sự việc không đến nỗi tràm trọng. Nếu có dịp đi xa làm ăn thì có lợi và lành. Xét về mặt Tủ’ Vi, Tiểu Hạn đi vào Sinh Địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng ngán chận, hóa giải các sự chẳng lành do Sao Hạn xấu gây ra.

Tình cảm:

Năm nay, bói tình yêu thấy công việc làm ăn bận rộn, tuy có lắm bạc nhiều tiền, nhưng gia đình cũng có nhiều việc bẩt an vì gặp Thủy Diệu chiếu mạng. Hạn có Tang, Hổ hội, đã có gia đinh, cần quan tâm nhiều hơn đến vợ con. Có thể vợ con và cả bản thân, có người đau ốm, cần sự vỗ về chăm sóc.

Sức khỏe:

Năm naỵ. sức khỏe khá tốt, ít bị ốm đau vặt, nhưng Mệnh có nhiều sao xấu, nên cẩn thận trong việc ăn uống. Có thể bị trúng độc thực phẩm và các bệnh lây nhiễm qua đường máu. Ngoải ra, cần phòng tai nạn ngoài đường và chốn đông người.

Đang tải...

Bình luận